Hmm... Toto nie je v poriadku. Ak máte záujem o túto fotku, kontaktujte ma, ďakujem.
logo

Terms and Conditions

platné od 12. januára 2018

ZÁKLADNÉ  POJMY

Klientom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá si objednala služby na webových stránkach poskytovateľa služby.

Poskytovateľom služby (ďalej fotograf) je Ing. Lucia Blašková – PhotoArt (Poľná 6333/52, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika), IČO: 51314363, zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky.

Webové stránky: https://luciablaskova.com/

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všetky fotografie sú predmetom autorského práva a majetkom fotografa. Nesmú byť použité pre komerčné účely alebo pre predaj tretej strane bez písomného súhlasu autora. Fotografované osoby môžu používať fotografie ľubovoľne pre svoju nekomerčnú osobnú prezentáciu.

Objednaním sa na fotenie klient potvrdzuje prijatie týchto podmienok a jeho súhlas s nimi.

AKO SA OBJEDNAŤ

Rezervácia termínu prebieha telefonicky alebo e-mailom. V prípade objednávky prostredníctvom e-mailu klient fotografovi vždy potvrdí svoj súhlas s daným dátumom a časom fotenia. Pokiaľ fotograf klientovi navrhne termín a klient naň nereaguje, fotograf to považuje ako negatívnu odpoveď a termín posunie ďalšiemu klientovi.

KEDY PRÍSŤ

Fotograf objednáva klienta vždy na konkrétny dátum a čas. Celkovú dobu fotenia si fotograf s klientom dohodnú vopred pred termínom fotenia. Po odsúhlasení termínu klientom, fotograf akceptuje meškanie do 15 minút.  Ak klient mešká viac ako 30 minút bez telefonického vysvetlenia, fotograf je oprávnený fotografovanie zrušiť.

 

AKO PREBIEHA VÝBER FOTOGRAFIÍ A KEDY ICH DOSTANETE

Fotograf si po fotení od klienta vyžiada e-mailový kontakt, kde mu do 5 dní zašle ukážky odfotených záberov. Klient následne pošle fotografovi zoznam vybratých fotografií v počte kusov, aký si vybral z ponuky balíčkov a služieb fotografa. Keď fotograf dostane zoznam vybratých fotografií, tak ich následne upraví. Upravené fotografie fotograf klientovi odovzdá v digitálnej a v papierovej podobe (fotografie vyrobené na fotopapieri). Kompletný balíček s fotografiami odovzdá fotograf klientovi najneskôr do 2-3 týždňov od obdržania jeho výberu fotografií.

Klientom nevybraté fotografie fotograf neodovzdáva a nearchivuje.

FORMÁT FOTOGRAFIÍ

Klient dostane od fotografa fotografie štandardne v pomere strán 2:3. Pri špeciálnych požiadavkách môže fotograf poskytnúť aj na iné formáty ako sú 1:1 (štvorec); 3:4, 16:9 a pod. Fotograf odovzdá klientovi fotografie vo formáte JPEG v dvoch rozlíšeniach:

  1. plné rozlíšenie vhodné pre tlač fotografií,
  2. zmenšené rozlíšenie (dlhšia strana 1200 px) vhodné pre webové stránky.

ÚPRAVA A RETUŠ PORTRÉTOV

Každú klientom vybratú fotografiu fotograf upraví základnou úpravou (jas, kontrast, farebná teplota, doladenie expozície, orezanie…) Pri portrétoch z balíčkov môže fotograf použiť základnú retuš pleti (odstránenie vyrážok, modrín, jaziev, zjemnenie pleti).

Pri umeleckom portréte ušitom na mieru klienta fotograf ponúka profesionálnu retuš pleti (vyhladenie pleti, retuš nedostatkov pleti, jemné vylepšenia make-upu, zvýraznenie farieb očí a pier, zjednotenie tónov pleti tváre a tela a pod.) Po dohode na konkrétnom projekte ponúka fotograf základné grafické úpravy ako sú čiastočná zmena pozadia, doplnenie textúr a textov do fotografií, špeciálne úpravy napr. v štýle farebných alebo čiernobielych analógových filmov a pod.

Pre fotenie portrétov je najvhodnejšie oblečenie bez výrazných vzorov a nápisov. Klient si môže na fotenie priniesť so sebou viac druhov oblečenia pre rôznorodosť výsledných fotografií. Pri umeleckom portréte sa fotograf s klientom na celkovom výzore (oblečenie, make-up, doplnky) dohodne vopred pred fotením. Klientova nespokojnosť vlastným vzhľadom nie je dôvod k reklamácii fotografií.

ÚPRAVA A RETUŠ PRODUKTOV

Produktové fotografie fotograf upravuje v rozsahu, na akom sa s klientom vopred dohodnú. Pri fotografiách produktov fotograf štandardne upravuje korektnosť farieb, expozíciu, orez a pod. Zároveň ponúka retušovanie nedostatkov ako sú škrabance, nevhodné odlesky, farebné škvrny a pod…).

 

CENA

Klient uhrádza cenu za fotenie po odovzdaní fotografií prevodom na účet fotografa do dátumu splatnosti, ktorú fotograf uvádza vo faktúre. Klient si môže fotografie vyzdvihnúť osobne v ateliéri alebo po dohode aj inde.

Cenník služieb je k dispozícii internetovej stránke www.luciablaskova.com. Pri individuálnych foteniach (umelecký portrét, produktová fotografia) sa na konečnej cene fotenia a úprav fotografií dohodne fotograf s klientom vopred.

Fotograf pri niektorých typoch fotení vyžaduje vopred rezervačný poplatok na daný termín (svadobné fotografovanie). Tento poplatok je nevratný, v prípade zrušenia termínu.

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Ak bude mať fotograf záujem o zverejnenie fotografií pre svoju propagáciu na webových stránkach, výstavách, súťažiach a pod., vyžiada si od klienta súhlas pre tento účel. Bez súhlasu klienta fotograf fotografie nezverejní. Každá fotografia, ktorú fotograf vytvoril podlieha autorskému právu. Klient po prevzatí upravených fotografií tieto fotografie ďalej neupravuje (pridávanie filtrov, nápisov, zmeny farebnosti, rôzne iné úpravy a ich následné zverejňovanie na internete bez vedomia autora fotografií).